Chord/Tab song: Tiền Lá - Trương Quý Hải

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tiền Lá - Trương Quý Hải - (Góc vườn ngày thơ [Bm], cùng em bên [G]thềm Xếp lá làm tiền ...)

--
Góc vườn ngày thơ [Bm], cùng em bên [G]thềm
Xếp lá làm tiền [A], gian hàng đồ [D]chơi
Em thảo thơm [A]: “ Ai [G]mua hàng [D]nào ”
Tôi [A]hào hoa [G], cả [A]vườn tiền [D]trao
Lá [G]rơi [A], bếp [F#m]chiều chụm hai mái [D]đầu
Giấc [Bm]mơ [A], căn [G]nhà êm ấm mai [A]sau
Trò chơi năm xưa [D], nay cuốn bao [Bm]người
Tiền chơi năm xưa [F#m], nay lá cây [Bm]đời
Thương tôi [G]em về làm dâu [A]
Mang theo [A]góc vườn thơ ấu [D]
Để tôi xênh xang [D]đi giữa đất trời [Bm]
Để con tôi [F#m]ngoan
Trong vắt tiếng [Bm]cười
Lá vườn [G]ngày thơ ơi [A]
Lá đời tình em [D]tôi
Ngọt bùi [F#m]đắng [G]cay
Tảo tần [Bm]vai [F#m]gầy
Giữa đời [G]góc vườn xưa [A]
Xác lá [F#], hồn tuổi thơ

Chords List

Chord: Tiền Lá - Trương Quý Hải - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like