Sheet of song: Vá khâu nỗi buồn - Vĩnh Điện,Phạm Phan Lang

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Vá khâu nỗi buồn - Vĩnh Điện,Phạm Phan Lang - (Người [G] đi đêm [Em] ấy trăng [Am] mờ Rừng [C] khuya buốt [...)

3 years ago546 Sheet

Sheet - Images: Vá khâu nỗi buồn
Maybe you like