Sheet of song: Trả em ngày tháng cũ - Như Ngọc Hoa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Trả em ngày tháng cũ - Như Ngọc Hoa - (Intro: [Em][C][Am][B7]-[Em][C][B7][Em] Đôi [Em] khi hạnh ph...)


Sheet - Images: Trả em ngày tháng cũ
Maybe you like