Sheet of song: Rồi ba mươi năm qua

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Rồi ba mươi năm qua - (1. [Em] Ngày con ra [C] đời núi [D] rừng cha sống lưu [Em] đ...)

2 years ago221 Nhật Ngân Sheet

Sheet - PDF: Rồi ba mươi năm qua
Maybe you like