Sheet of song: Mắt nai thơ - Nguyễn Tâm Hàn,Ngô Huy Khánh Trân

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mắt nai thơ - Nguyễn Tâm Hàn,Ngô Huy Khánh Trân - ([C] Em bước nai ngơ [Am] ngác [G] Đạp trên tuyết trời [C] đô...)

3 years ago533 Sheet

Sheet - PDF: Mắt nai thơ
Maybe you like