Sheet of song: Huế và em - Nhật Ngân

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Huế và em - Nhật Ngân - ([Dm] Anh ghé về thăm Huế [Gm] một chiều [F] mưa bay bay [Gm]...)

2 years ago811 Nhật Ngân Sheet

Sheet - PDF: Huế và em
Maybe you like