Sheet of song: Biển dâu - Lê Dinh,Phương Trà

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Biển dâu - Lê Dinh,Phương Trà - (Thôi [Dm] rồi anh đã xa em tìm đâu lại thuở êm [Gm] đềm Chỉ ...)

3 years ago809 Slow Rock Sheet

Sheet - Images: Biển dâu
Maybe you like