Sheet of song: Ba tháng tạ từ - Thanh Sơn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ba tháng tạ từ - Thanh Sơn - (1. Người [Am] ơi thắm [E7] thoát niên học hết [Am] rồi Chúc ...)

3 years ago449 Boléro Thanh Sơn Sheet

Sheet - Images: Ba tháng tạ từ
Maybe you like