Chord/Tab song: Lời tạ ơn con dâng lên Chúa - Vĩnh Phúc,Vũ Đức Nghiêm

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Lời tạ ơn con dâng lên Chúa - Vĩnh Phúc,Vũ Đức Nghiêm - (1. Lời tạ [C] ơn [Am] con dâng lên [Em] Chúa [F] Trọn đời [G...)

5 years ago244
--
1. Lời tạ [C] ơn [Am] con dâng lên [Em] Chúa [F]
Trọn đời [G] con nhớ [Am] ghi ơn [C] Ngài [F]
Biển tội [Dm] xưa [Am] trầm luân mê [F] đắm [Em]
Nhưng Chúa nhân [C] từ chịu chết thay cho [G] con.

2. Lời ngợi [C] ca [Am] con dâng lên [Em] Chúa [F]
Lòng thành [G] con nhớ [Am] ghi ơn [C] Ngài [F]
Nguyện đời [Dm] con [Am] gần bên Chúa [F] mãi [Em]
Cho đến suốt [G] đời quyết đi theo [C] Ngài.

Con đi theo [C] Chúa không [Am] rời
Bao cơn giông [Em] tố trong [F] đời
Khi gian nguy [C] có tay Ngài dìu qua đêm [Em] tối. [Am]

Con đi theo [G] Chúa không rời
Ơn yêu thương [F] Chúa cao [Am] vời
Nuôi con năm [G] tháng trong đời bình an thỏa [C] vui.

Mùa tạ [Bb] ơn con dâng lên [C] Chúa
Một bài [Eb] ca thiết [F] tha chân [C] thành
Mùa tạ [Gm] ơn [Eb] cầu xin Cha [Bb] thánh
Dắt con trên [D7] đường trần [Gm] gian vượt bao khó [G] khăn.

3. Rồi ngày [C] mai [Am] trên nơi Thiên [Em] quốc [F]
Đời đời [G] con hát [Am] tôn vinh [C] Ngài [F]
Rồi ngày [Dm] mai [Am] bình minh tươi [F] sáng [Em]
Con sẽ vui [G] mừng ca hát vang thiên [C] cung.

Chords List

Chord: Lời tạ ơn con dâng lên Chúa - Vĩnh Phúc,Vũ Đức Nghiêm - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like