Chord/Tab song: Khúc hát người Hà Nội - Trần Hoàn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Khúc hát người Hà Nội - Trần Hoàn - (Hát nữa đi [Em] em khúc hát người Hà Nội Khúc hát yêu [G] th...)

8 months ago128 Trần Hoàn
--
Hát nữa đi [Em] em khúc hát người Hà Nội
Khúc hát yêu [G] thương thắm thiết dịu [C] dàng
Khúc hát quê [F] hương biết mấy quật [E] cường
Và những đoàn [Am] người dựng xây cuộc sống [E] mới
 
Hát nữa đi [Dm] em khúc hát người Hà [G] Nội
Khúc hát tin [C] yêu và niềm tự [F] hào
Khúc hát tương [Dm] lai đang xây [Am] dựng
Để một ngày [Dm] mai rực [E] ánh bình [Am] minh
 
Hà Nội [Am] đó từng là máu là hoa của của bao [Dm] đời
Hà Nội [Em] đó dù rằng còn [Am] khó vượt lên ngẩn cao đầu
Hà Nội đó là nhà [F] máy ngày [Dm] đêm quay không [E] ngừng
Là những cánh đồng ngày một nặng [Am] bông.
 
Từ Hoàn [Am] Kiếm về Hồ Tây, Thụy Khê đến Ba [Dm] Đình.
Hà Nội [E] đó lời dặn của [Am] Bác vọng vang trên quảng [C] trường,
Hà Nội [Am] đó là truyền [F] thống ngàn [Dm] năm của chúng [E] ta
Đẹp như đóa hồng Hà Nội [Am] của ta.
 
Hãy lắng tai [Em] nghe âm vang từ Hà [Am] Nội
Tiếng nói Thăng [G] Long ấm áp hào [C] hùng
Tiếng nói Đông [F] Đô thắm thiết trùng [E] trùng
Và một Điện [Am] Biên lừng danh ngày đánh [E] Mỹ.
 
Hát nữa đi [Dm] em khúc hát người Hà [G] Nội
Khúc hát hôm [C] nay lao động ngày [F] ngày
Khúc hát mai [Dm] sau hé chân [Am] trời
Một cuộc đời [Dm] mới rực [E] sáng đẹp [Am] tươi
 
Hà Nội [Am] đó từng là máu là hoa của bao [Dm] đời
Hà Nội [E] đó dù rằng còn [Am] khó vượt lên ngẩng cao [C] đầu
Hà Nội [Am] đó là nhà [F] máy ngày [Dm] đêm quay không [E] ngừng
Và những cánh đồng ngày một [Am] nặng bông.
 
Từ Hoàn [Am] Kiếm về Hồ Tây, Thụy Khê đến Ba [Dm] Đình.
Hà Nội [E] đó lời dặn của [Am] Bác vọng vang trên quảng [C] trường,
Hà Nội [Am] đó là truyền [F] thống ngàn [Dm] năm của chúng [E] ta
Đẹp như đóa hồng Hà Nội của [Am] ta.

Chords List

Chord: Khúc hát người Hà Nội - Trần Hoàn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like