Chord/Tab song: Huế xuân em - Nhật Vũ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Huế xuân em - Nhật Vũ - (Này [D] em xuân đã ngát hương Lá xanh lộc [F#m] biếc hoa [Bm...)

4 months ago111 Nhật Vũ
--
Này [D] em xuân đã ngát hương
Lá xanh lộc [F#m] biếc hoa [Bm] cười là cười sớm [Em] mai [A]
Ta [D] còn chút [Bm] mộng là tình [Em] si
Gởi [F#m] em mừng [G] tuổi xuân [Em] thì là thì dậy [A] hương.
 
Tóc [D] bay quyện gió mười [Bm] phương
Áo tà nguyệt [F#m] bạch cuối [Em] đường cuối đường phố [A] hoa
Này [D] em guốc mộc kiêu [F#m] sa
Xuân ta mãi [A] mãi em [Bm] là em là Huế [Em] xưa
Tràng [G] Tiền mấy [F#m] nhịp đong [Em] đưa
Nắng bên Gia [G] Hội chiều [Em] mưa chiều mưa Phong [A] Điền
 
Xuân [D] từ Vĩ Dạ Kim [F#m] Luông [Bm]
Nắng từ Thiên [G] Mụ, nắng từ Thiên [Em] Mụ hồi chuồng vọng [A] ngàn
Em [D] từ ngan ngát Hương [Em] Giang
Ta từ tâm [A] vẫn mai vàng mai vàng Huế [D] xưa.

Chords List

Chord: Huế xuân em - Nhật Vũ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like