Hợp âm - tab: Em Yêu Đội Nhi Đồng - Phong Nhã - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Em Yêu Đội Nhi Đồng - Phong Nhã - ([F]Em rất yêu [Bb]đội nhi [C]đồng, [Dm]đội của [Gm]em vâng [...)

14 days ago46 Phong Nhã
--
[F]Em rất yêu [Bb]đội nhi [C]đồng, [Dm]đội của [Gm]em vâng [C]lời của [A7]Bác.
[Dm]Từ trước ngày cách [C]mạng mùa [F]thu [Gm]trong đội em đã [Am]có Kim [Dm]Đồng
[Bb]Đi liên lạc [Gm]giúp cách [C]mạng, nêu tấm gương sáng cho đàn [F]em.
[F]Như lớn mau, [Bb]mọc rất [C]đều, [Dm]tựa bầy[Gm] chim bay [C]lượn trong [A7]nắng
[Dm]Đội nhi đồng chúng [C]em ca [F]hát [Gm]vui cờ bay cùng [Am]trống vang [Dm]lừng
[Bb]Đi theo đường [Gm]các anh [C]hùng, mai tiến lên thiếu niên tiền [F]phong

Danh sách hợp âm

Có thể bạn thích