Chord/Tab song: Đừng Lo Nhé Có Anh Đây

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đừng Lo Nhé Có Anh Đây - (Nếu mai [Em]sau anh và em có [Bm]già Đừng lo [C]nhé có [D]an...)

a year ago2967 Thiên Tú
--
Nếu mai [Em]sau anh và em có [Bm]già Đừng lo [C]nhé có [D]anh đây [G]mà
Nếu em [Em]thấy những khoảng trống trong [Bm]lòng Thì đừng [C]lo có [D]anh luôn đợi [Em]mong
Nếu mai [Em]sau duyên chẳng như ý [Bm]nguyện Những tổn [C]thương để mình [D]anh nhận [G]hết
Bởi vì [Em]anh chỉ muốn thấy em [Bm]cười Dù có ra [C]sao cũng [D]thấy vui [Em]lòng
 
Trái tim [Em]anh đây chỉ có chân [Bm]tình Vì ở [C]em anh đâu [D]cần toan [G]tính
Tuy giờ [Em]đây anh còn đang trắng [Bm]tay Nhưng vì [C]em sẽ có [D]ngày đổi [Em]thay
Mất trăm [Em]năm đôi mình mới chung [Bm]thuyền Một ngàn [C]năm ta mới [D]về chung [G]lối
Nên người [Em]ơi em cần chi lắng [Bm]lo Bên cạnh [C]anh em sẽ [D]vẹn duyên [Em]nồng

Chords List

Chord: Đừng Lo Nhé Có Anh Đây - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like