Chord/Tab song: Đợi

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đợi - (Em [Am]đứng trên [C]cầu đợi [Am]anh [C] [Am] Dưới [C]chân cầ...)

--
Em [Am]đứng trên [C]cầu đợi [Am]anh [C] [Am]
Dưới [C]chân cầu nước [Am]chảy
Ngày như [C]đêm, ngày [Dm]xưa đã [Am]chảy sau còn chảy
Nước [C]chảy bên [Am]lòng em đợi [C]anh [Am]
 
Em [C]đứng trên [Am]cầu nắng [C]hạ
Nắng [Am]soi bên ấy lại bên [C]này [E7]đợi [Am]anh
 
Anh [C]đến? anh không [Am]đến
Nắng [C]tắt còn em đứng mãi [Dm]đây
Em đứng trên [Em]cầu đợi [Am]anh [C] [Am]
 
Đứng [C]một ngày [Am]đất [C]lạ thành [Am]quen
Đứng một đời [C]em quen thành [Am]lạ nước chảy
Kìa [Em]anh em đợi [Am]anh
Hờ hơ [C]hớ, hớ hơ [Am]hờ
Hờ [Em]hơ, hơ hớ [C]hơ, hờ hơ [Em]hớ, hơ hớ [Am]hờ
Hờ [Em]hơ, hơ hớ [C]hờ, hờ hơ [Em]hớ, hơ hờ [Am]hơ
 
Gió [Em]lộng chiều [G]thu em [Em]đợi [Am]anh

Chords List

Chord: Đợi - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like