Chord/Tab song: Đổi Tình Đội Áo Đổi Anh - DC Tâm

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đổi Tình Đội Áo Đổi Anh - DC Tâm - (Em đặt anh [Bb]vào cảm xúc đau lòng em [C]biết không Giả sử ...)

a year ago827 Ballade DC Tâm
--
Em đặt anh [Bb]vào cảm xúc đau lòng em [C]biết không
Giả sử như [Am]em là anh thì em chịu được [Dm]không
Anh cũng biết [Bb]thân phận của anh em hiểu [C]không
Anh vẫn cố [Am]gắng chăm lo nhưng em dối anh bao [Dm]lần.
 
Chorus:
Anh ta vốn [Bb]dĩ giàu sang
Còn anh [C]thì bữa cơm manh [Am]áo cơ [Dm]hàn
Đổi tình đổi [Bb]áo đổi anh
Em [C]cần phồn hoa đến [Am]thế
Thôi anh cũng [Dm]đành.
 
Chorus:
Cuộc đời làm [Bb]thuê phiêu bạt nơi xứ [C]người
Bao nhiêu thứ lo [Am]toan nên chẳng có thời [Dm]gian
Chăm sóc em tận [Bb]tình như người kia mới [C]đến
Anh làm cả sáng [Am]đêm nhưng cũng chẳng giữ được [Dm]em.
 
Còn nhìn về tương [Bb]lai anh chẳng ngại thất [C]bại
Và lựa chọn đúng [Am]sai em sẽ biết sau ngày [Dm]mai
Người ta tốt với [Bb]em liệu còn có tốt với [C]ai
Còn anh thì ngược [Am]lại nên yêu em mãi là [Dm]sai.
 
Pre-Chorus:
Lòng buồn nhìn [Bb]mãi về quê
Ngỡ [C]rằng em sẽ cố [Am]gắng cùng anh [Dm]về
Giàu nghèo người [Bb]bước người đau
Em [C]cần phận danh đến [Am]thế
Thôi anh cũng [Dm]đành.
 
Chorus:
Cuộc đời làm [Bb]thuê phiêu bạt nơi xứ [C]người
Bao nhiêu thứ lo [Am]toan nên chẳng có thời [Dm]gian
Chăm sóc em tận [Bb]tình như người kia mới [C]đến
Anh làm cả sáng [Am]đêm nhưng cũng chẳng giữ được [Dm]em.
 
Còn nhìn về tương [Bb]lai anh chẳng ngại thất [C]bại
Và lựa chọn đúng [Am]sai em sẽ biết sau ngày [Dm]mai
Người ta tốt với [Bb]em liệu còn có tốt với [C]ai
Còn anh thì ngược [Am]lại nên yêu em mãi là [Dm]sai.

Chords List

Chord: Đổi Tình Đội Áo Đổi Anh - DC Tâm - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like