Chord/Tab song: Chúc Xuân - Lm. Nguyên Lễ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chúc Xuân - Lm. Nguyên Lễ - (Năm mới xuân [G]về niềm vui chứa [D]chan xin chúc muôn [D7]n...)

3 months ago36 Ballade Lm. Nguyên Lễ
--
Năm mới xuân [G]về niềm vui chứa [D]chan xin chúc muôn [D7]người hạnh phúc khang [G]an
Ơn thánh tuôn [G]tràn đầy dư lai [B7]láng [Em]luôn mãi hân [D]hoan trong tình yêu Chúa [G]ban.
Kính chúc kính [G]chúc muôn người hạnh [D]phúc, kính chúc kính [D7]chúc một năm thánh [G]đức.
Kính chúc kính [G]chúc muôn người hạnh [D]phúc, Hap-py-new-[D7]year, hap-py-new-[G]year
 
Trong nắng xuân [G]hồng đoàn con kính [D]dâng, muôn đóa hoa [D7]lòng, cảm mến tri [G]ân
Chung kết muôn [G]lời, mừng Cha năm [B7]mới, [Em]ơn Chúa không [D]vơi, cho đời Cha thắm [G]tươi.
ĐK 2: Kính chúc kính [G]chúc Đức Cha hạnh [D]phúc, luôn luôn an [D7]vui và luôn thánh [G]đức.
Có Chúa giúp [G]sức, trong đời mọi [D]lúc, Đức Cha an [D7]tâm truyền loan Phúc [G]âm.

Chords List

Chord: Chúc Xuân - Lm. Nguyên Lễ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like