Chord/Tab song: Chân Tình ( STUDIO PARTY EP6 )

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chân Tình ( STUDIO PARTY EP6 ) - (Phiên khúc 1: Mùa xuân [Fmaj7]vừa đến hoa về [Em7]trên những...)

--
Phiên khúc 1:
Mùa xuân [Fmaj7]vừa đến hoa về [Em7]trên những [Dm7]bàn tay
Và anh [G7]vừa đến [E7]thay màu áo mới [Cmaj7]vì em
Nguyện cho [Fmaj7]ngày tháng êm đềm [Em7]như những [Dm7]sớm mai
Những nhọc nhằn chớm [Fmaj7]quen
Vẫn trong ngần [E7]mắt em đang nhìn về [Amadd9]anh.
 
Phiên khúc 2:
Và anh [Fmaj7]lại nhớ những giờ em [Em7]đứng chờ [Dm7]trông
Một mình [G7]lặng lẽ [E7]ướt lạnh trong mưa [Cmaj7]vì anh
Tình yêu [Fmaj7]tìm thấy nguyên vẹn [Em7]sau đêm [Dm7]bão giông
Giữa hoang tàn lãng [Fmaj7]quên
Nơi cuối đường [E7]có em riêng chờ đợi [Amadd9]anh.
 
Điệp khúc:
Như chưa [A/C#]từng [Dm7]có những phút lìa [G7]xa
Giấu gương mặt [Cmaj7]trên vai anh khóc [Fmaj7]oà
Những con đường [Dm7]anh đi rồi cũng [E7]đưa anh về bên [Amadd9]em.
Như anh [A/C#]được [Dm7]sống giây phút đầu [G7]tiên
Có em tận [Cmaj7]đến những giây cuối [Fmaj7]cùng
Suốt cuộc đời [Dm7]anh không quên chân [E7]tình dành [Amadd9]hết cho em.
 
Giang tấu: [Dm7] [G7] [Cmaj7] [Fmaj7] [Dm7] [E7] [Amadd9] x2
 
Phiên khúc 2:
Và anh [Fmaj7]lại nhớ những giờ em [Em7]đứng chờ [Dm7]trông
Một mình [G7]lặng lẽ [E7]ướt lạnh trong mưa [Cmaj7]vì anh
Tình yêu [Fmaj7]tìm thấy nguyên vẹn [Em7]sau đêm [Dm7]bão giông
Giữa hoang tàn lãng [Fmaj7]quên
Nơi cuối đường [E7]có em riêng chờ đợi [Amadd9]anh.
 
Điệp khúc:
Như chưa [A/C#]từng [Dm7]có những phút lìa [G7]xa
Giấu gương mặt [Cmaj7]trên vai anh khóc [Fmaj7]oà
Những con đường [Dm7]anh đi rồi cũng [E7]đưa anh về bên [Amadd9]em.
Như anh [A/C#]được [Dm7]sống giây phút đầu [G7]tiên
Có em tận [Cmaj7]đến những giây cuối [Fmaj7]cùng
Suốt cuộc đời [Dm7]anh không quên chân [E7]tình dành [Amadd9]hết cho em.
 
Giang tấu: [Dm7] [G7] [Cmaj7] [Fmaj7] [Dm7] [E7] [Amadd9] x2
 
Đoạn này nhẹ nhàng để chuẩn bị kết
Điệp khúc:
Như chưa [A/C#]từng [Dm7]có những phút lìa [G7]xa
Giấu gương mặt [Cmaj7]trên vai anh khóc [Fmaj7]oà
Những con đường [Dm7]anh đi rồi cũng [E7]đưa anh về bên [Amadd9]em.
Như anh [A/C#]được [Dm7]sống giây phút đầu [G7]tiên
Có em tận [Cmaj7]đến những giây cuối [Fmaj7]cùng
Suốt cuộc đời [Dm7]anh không quên chân [E7]tình dành [Amadd9]hết cho em.
 
Kết:
Suốt cuộc đời [Dm7]anh không quên chân [E7]tình dành hết cho [Amadd9]em.

Chords List

Chord: Chân Tình ( STUDIO PARTY EP6 ) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like