Chord/Tab song: Bài Thơ Dâng Chúa

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bài Thơ Dâng Chúa - (Con muốn [G]viết một bài thơ dâng Chúa Một bài thơ [Am]hay n...)

--
Con muốn [G]viết một bài thơ dâng Chúa
Một bài thơ [Am]hay nhất giữa trần gian
Để ngợi [C]khen Chúa thánh ở thiên [G]đàng
Đã giáng thế vì con Ngài chịu [D7]khổ.
 
Giữa đêm [G]đông lạnh lùng sương tuyết [Em]đổ
Muôn triệu người trong nệm ấm giường [Am]êm
Họ say sưa ngủ an giấc suốt [G]đêm
Chỉ có [D]Chúa một mình trong máng [G]cỏ... [D]... [G]
 
Chỉ có [G]Chúa bị trần gian chối bỏ
Nên Ngài [Em]đành an phận giữa chuồng [Am]chiên
Chúa vì con Ngài nặng gánh ưu [G]phiền
Vì con hết vì tội nhân tất [D7]cả
 
Chúa yêu [G]ơi Chúa là thơ con [Em]tả
Chúa là nguồn là suối mạch yêu [Am]thương
Chúa của con là Chúa của thiên [G]đường
Sao Chúa [D7]đến Chúa yêu người trần [G]thế... [D]... [G].
 
Tình yêu [G]ấy cao sâu hơn trời bể
Giấy bút [Em]nào con tả hết Chúa [Am]ơi
Dù trần [C]gian có lấy cả bể [G]khơi
Làm mực viết cũng không sao tả [D7]nổi
 
Chúa yêu [G]con vì con là tội [Em]lỗi
Một tình [Am]yêu tuyệt đối giữa trần gian
Con tìm đâu được ánh sáng thiên [G]đàng
Nếu không [D]có danh Je Sus giáng [G]thế... [D]... [G].
 
Đêm đông [G]lạnh giờ đây đâu đáng kể
Vì lòng [Am]con đã có Chúa Je Sus
Hỡi trần [C]gian đầy tăm tối ngục [G]tù
Hãy kíp đến tôn thờ Con [D]Thánh
 
Tôn thờ [G]Christ (Chúa) biết bao là phước hạnh
Sống với Ngài ai sánh được [Am]đâu
Ta là thân mà Đấng Christ là [D7]đầu
Khắn khít ấy có bao giờ ly [G]biệt... [D]... [G].
 
KẾT BÀI:
Christ (Chúa) với [C]ta ta với Ngài mãi [G]miết
Sống trong [D]nhau gắn bó trọn [G]đời
Christ (Chúa) với [C]ta ta với Ngài mãi [G]miết
Sống trong [D7]nhau, gắn [Cm7]bó trọn [G]đời.

Chords List

Chord: Bài Thơ Dâng Chúa - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like