Chord/Tab song: Bác Đưa Thư Vui Tính - Hoàng Lân

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bác Đưa Thư Vui Tính - Hoàng Lân - ([C]King koong! King koong! [G]Bác đưa thư đang [C]tới nhé nh...)

8 months ago130 Fox Hoàng Lân
--
[C]King koong! King koong! [G]Bác đưa thư đang [C]tới nhé nhà em
[G]Xe đạp kêu [C]king king koong [G]thấy trước xe em [C]chạy lon ton
[G]Cầm lấy thư [C]nói cám ơn
[G]Này em [C]bé ngoan [G]cầm ngay [C]lá thư [G]đưa mau lên cho [C]bố nhé
[C]King koong! King koong! [G]Bác đưa thư đi [C]rồi

Chords List

Chord: Bác Đưa Thư Vui Tính - Hoàng Lân - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like