Một chiều tôi vừa [Am] đến, em đứng bên hàng [C] hiên dưới trận mưa đầu [Am] mùa Đầu trần không đội [F] nón, mang áo mưa thì quên, ướt lạnh rung cả [C] người [Am] Muốn mượn em chiếc [Dm] khăn lau bụi mưa bám [E7] mặt , mà ngại không dám hỏi Ngại vì chưa ngõ [Am] ý, chưa biết chưa lần [F] quen, thân [E7] lại không mấy [Am] thân Đành lặng yên chẳng...