Chord/Tab song: Gặp Chúa đêm Giáng sinh - Trần Hiếu Toàn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Gặp Chúa đêm Giáng sinh - Trần Hiếu Toàn - (1. Một [Em] đêm đông xưa Chúa [Am] tôi sinh ra Tại [C] nơi m...)

--
1. Một [Em] đêm đông xưa Chúa [Am] tôi sinh ra
Tại [C] nơi máng chiên hèn [B7] khinh
Một [Am] nơi đơn sơ có [C] chi cao sang
Chính [D] nơi con trời lâm [B7] thế.

2. Lìa [Em] ngôi vinh quang đến [Am] nơi dương gian
Vì [C] cứu muôn dân lầm [B7] than
Ngài [Am] mang theo bao cứu [C] ân cho ai
Bước [B7] mau mau đến tin [Em] Ngài.

ĐK:
Tình [C] yêu Giê-xu có [G] chi cao xa
Ngay [Am] chính nơi đây người [B7] ơi
Gặp [Am] Giê-xu ngay chính [C] đêm hôm nay
Ước [D] mong anh về bên [B7] Chúa.

Tình [C] yêu Giê-xu sẽ [G] trao cho anh
Vui [Am] thoả trong nơi lầm [B7] than
Này [Am] anh ơi mau đến [C] ngay nơi đây
Bước [B7] nhanh mau đến tin [Em] Ngài
Này [Am] anh ơi mau đến [C] ngay nơi đây
Bước [B7] nhanh mau đến thiên [Em] đàng.

Chords List

Chord: Gặp Chúa đêm Giáng sinh - Trần Hiếu Toàn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like