Ở cuối đường [Em]kia là cơn mưa [C]lạnh nên [Bm]em chẳng bước bên [Em]anh Khép tình [Em]yêu lại trong chân [C]thành nhìn [Bm]em bước theo người [Em]đi. Cuối đường [Em]kia là nỗi hiu [C]quạnh chẳng [Bm]mang nhung gấm kiêu [Em]sang Có mình [Em]anh cô đơn vô [C]tận nhìn [Bm]em trong nỗi bẽ [Em]bàng.   Cuối chiều [Em]có cơn mưa vô [C]tận người [Bm]có m...