Chord/Tab song: Túp lều vàng - Le Cuong,Nguyen Vi

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Túp lều vàng - Le Cuong,Nguyen Vi - (Verse Thưa má thưa [Gm]ba anh muốn dắt em đi về [Cm]nhà Nên ...)

3 months ago273 Slow Rock
--
Verse
Thưa má thưa [Gm]ba anh muốn dắt em đi về [Cm]nhà
Nên mối lương [Dm7]duyên đem trầu cau nhà anh ghé [Gm]qua
Hai chữ thông [Gm]gia cho chúng ta kết duyên thành [Cm7]đôi
Thiệp hồng vu [D7]quy thầy bói phán giờ lành đến [Gm]rồi
 
A hứa với [Gm]em sẽ cố gắng chăm lo mần [Cm]ăn
Anh rất thương [Dm7]em ba mẹ em không cần lo [Gm]lắng
Vất vả bao [Gm]năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó [Cm7]khăn
Để thằng con [D7]anh nó chào đời sẽ không nhọc [Gm]nhằn
 
ĐK:
Vợ chồng mình tình nghĩa trước [Gm]sau
Dù giàu nghèo ta luôn có [Dm7]nhau
Vì cuộc đời cần có chi đâu
Chỉ mong ta sẽ đông con nhiều [Gm]cháu
Chẳng cần gì những thứ cao [Gm]sang
Vì hạnh phúc nên ta chẳng [Dm7]màng
Về một nhà vui lắm em ơi
Một túp lều tranh có rất nhiều [Gm]vàng
 
Verse
Thưa má thưa [Gm]ba anh muốn dắt em đi về [Cm]nhà
Nên mối lương [Dm7]duyên đem trầu cau nhà anh ghé [Gm]qua
Hai chữ thông [Gm]gia cho chúng ta kết duyên thành [Cm7]đôi
Thiệp hồng vu [D7]quy thầy bói phán giờ lành đến [Gm]rồi
 
A hứa với [Gm]em sẽ cố gắng chăm lo mần [Cm]ăn
Anh rất thương [Dm7]em ba mẹ em không cần lo [Gm]lắng
Vất vả bao [Gm]năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó [Cm7]khăn
Để thằng con [D7]anh nó chào đời sẽ không nhọc [Gm]nhằn
 
ĐK:
Vợ chồng mình tình nghĩa trước [Gm]sau
Dù giàu nghèo ta luôn có [Dm7]nhau
Vì cuộc đời cần có chi đâu
Chỉ mong ta sẽ đông con nhiều [Gm]cháu
Chẳng cần gì những thứ cao [Gm]sang
Vì hạnh phúc nên ta chẳng [Dm7]màng
Về một nhà vui lắm em ơi
Một túp lều tranh có rất nhiều [Gm]vàng
 
RAP:
Em ơi em [Gm]oi anh muốn nói là
anh yêu [Cm7]em hông bao giờ dối trá
ta bên [Dm7]nhao dù có ở nhà lá
yêu thì [Gm]nhích mình lại xích gần nhao
 
[Gm]Thông gia cho ta gần nhau
[Cm7]bao vất vả cũng luôn có nhau
[Dm7]thầy bói phán rằng mình đang có tháng
rồi mình [Gm]lên xe bông nhìn nhao tới sáng
 
[Gm]ở nhà lá nhưng có nhiều hoa
[Cm7]ta bên nhao vui cùng nhau hát ca
[Dm7]rủ ba má rồi ta cùng nhảy điệu cha cha [Gm]cha
 
Verse
Thưa má thưa [Gm]ba anh muốn dắt em đi về [Cm]nhà
Nên mối lương [Dm7]duyên đem trầu cau nhà anh ghé [Gm]qua
Hai chữ thông [Gm]gia cho chúng ta kết duyên thành [Cm7]đôi
Thiệp hồng vu [D7]quy thầy bói phán giờ lành đến [Gm]rồi
 
A hứa với [Gm]em sẽ cố gắng chăm lo mần [Cm]ăn
Anh rất thương [D7]em ba mẹ em không cần lo [Gm]lắng
Vất vả bao [Gm]năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó [Cm7]khăn
Để thằng con [Dm7]anh nó chào đời sẽ không nhọc [Gm]nhằn
 
ĐK:
Vợ chồng mình tình nghĩa trước [Gm]sau
Dù giàu nghèo ta luôn có [Dm7]nhau
Vì cuộc đời cần có chi đâu
Chỉ mong ta sẽ đông con nhiều [Gm]cháu
 
Chẳng cần gì những thứ cao [Gm]sang
Vì hạnh phúc nên ta chẳng [Dm7]màng
Về một nhà vui lắm em ơi
Một túp lều tranh có rất nhiều [Gm]vàng

Chords List

Chord: Túp lều vàng - Le Cuong,Nguyen Vi - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like