Chord/Tab song: Tương Tư Trong Mưa Gió (Tương Tư Phong Vũ Trung - Soeng Si Fung Jyu Zung - 相思風雨中)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tương Tư Trong Mưa Gió (Tương Tư Phong Vũ Trung - Soeng Si Fung Jyu Zung - 相思風雨中) - (1. 難解百般愁 相知愛意濃 [Bm]naan gaai baak [G]bun sau [A]soeng zi oi ...)

a year ago312
--
1.
難解百般愁 相知愛意濃
[Bm]naan gaai baak [G]bun sau [A]soeng zi oi ji [Bm]nung
情海變蒼茫 癡心遇冷風
[G]cing hoi bin [A]cong mong [D]ci sam jyu laang [F#7]fung
分飛各天涯 他朝可會相逢
[Bm]fan fei gok [F#]tin ngaai [A]taa ziu ho wui [E]soeng fung
蕭蕭風聲淒泣暴雨中
[Em]siu siu fung sing cai jap bou jyu [F#7]zung
 
2.
人海裡飄浮 輾轉卻是夢
[Bm]jan hoi leoi [G]piu fau [A]zin zyun koek si [Bm]mung
情深永相傳 飄於萬世空
[G]cing sam wing [A]soeng zyun [D]piu jyu maan sai [F#7]hung
當霜雪飄時 但願花亦艷紅
[Bm]dong soeng syut [F#]piu si [A]daan jyun faa jik [E]jim hung
未懼路上湮雨濛
[F#7]mei geoi lou soeng jin jyu [Bm]mung
 
3
啊…寄相思風雨中
[G]ah… gei [A]soeng si fung jyu [Bm]zung
啊…寄癡心風雨中
[D]ah… gei [E]ci sam fung jyu [F#m]zung
抱月去化春風雲外追蹤鴛侶夢
pou jyut [G]heoi faa [A]ceon fung
wan ngoi [Bm]zeoi zung jyun leoi [F#m]mung
恨滿胸愁紅塵多作弄
han mun [Em]hung sau hung can do zok [F#]lung
 
4
難解百般愁 相知愛意濃
[Bm]naan gaai baak [G]bun sau [A]soeng zi oi ji [Bm]nung
情海變蒼茫 癡心遇冷風
[G]cing hoi bin [A]cong mong [D]ci sam jyu laang [F#7]fung
分飛各天涯 但願他日重逢
[Bm]fan fei gok [F#]tin ngaai [D]daan jyun taa jat [E]cung fung
夜漫漫路上珍重
[F#7]je maan maan lou soeng zan [Bm]zung
 
 
Repeat 2 --> 4
 
寒夜裡霜雪飄時但願花亦艷紅
hon je [Bm]leoi soeng syut [F#]piu
si [D]daan jyun faa jik [E]jim hung
別後路上珍重
[F#]bit hau lou soeng zan [Bm]zung

Chords List

Chord: Tương Tư Trong Mưa Gió (Tương Tư Phong Vũ Trung - Soeng Si Fung Jyu Zung - 相思風雨中) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like