Chord/Tab song: Tuổi Trẻ Công An Đồng Nai - Nguyễn Quốc Việt

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tuổi Trẻ Công An Đồng Nai - Nguyễn Quốc Việt - (Đường ta [Am] đi bước [E] theo dấu chân anh [Am] hùng. Và ma...)

8 months ago132 Nguyễn Quốc Việt
--
Đường ta [Am] đi bước [E] theo dấu chân anh [Am] hùng.
Và mang [F] theo trái [G] tim kiên cường rực [C] cháy
Tuổi trẻ công [Dm] an dũng cảm mưu trí
Nguyện thề hi [C] sinh bảo vệ đất nước
Vì mục [F] tiêu dân giàu nước [E] mạnh.
 
Ở nơi [Am] đây sức [E] trẻ ta dựng xây [Am] đời
Cùng đập [F] tan hiểm [G] nguy và mọi gian [C] khó
Tuổi trẻ chính [Dm] là mùa xuân đất nước
Nguyện thề bảo [C] vệ an ninh tổ quốc
Ngời sáng [F] mãi tuổi [E] trẻ công an Đồng [Am] Nai.
 
Dk:
[F] Vang danh xa sáng mãi công [C] an nhân dân
Miền [Dm] đông gian lao mà anh [C] dũng (bao năm vẫn [C7] thế)
[F] Đây tương lai ta giữ quê [C] hương yên bình
Cho [E] người, cho đời ấm [Am] no.
 
[F] Ôi tim ta ánh sáng Đảng [C] soi tự hào
Đã [Dm] mang cho ta niềm tin [C] lớn (soi đường dẫn [C7] lối)
[F] Ta nghe theo tiếng nói ông [C] cha anh hùng
Sáng [E] ngời tuổi trẻ công [Am] an.
Tuổi [E] trẻ công an Đồng [Am] Nai

Chords List

Chord: Tuổi Trẻ Công An Đồng Nai - Nguyễn Quốc Việt - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like