Chord/Tab song: Sáng Nắng, Chiều Mưa, Rồi Làm Sao? - Huỳnh Hiền Năng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Sáng Nắng, Chiều Mưa, Rồi Làm Sao? - Huỳnh Hiền Năng - (Thời tiết gì [Am]đây, sáng nắng chiều mưa Sáng nắng chiều [A...)

--
Thời tiết gì [Am]đây, sáng nắng chiều mưa
Sáng nắng chiều [Am]mưa là thời tiết gì đây
Thời tiết gì [Dm]đây, sáng nắng chiều mưa
Sáng nắng chiều [Am]mưa là thời tiết gì đây
Rồi giặt đồ làm [Am]sao
 
Giật quần giặt [Am]áo trời mưa sao cho sạch
Giật quần giặt [Am]áo trời mưa sao cho thơm
Đồ vừa [Dm]khô thì trời lại mưa
Giật quần giặt [Am]áo trời mưa sao cho sạch
 
Dù là bùn [Am]đất hay là vết úa màu
Dùng bột giặt [Am]chi vừa sạch vừa thơm lâu
Phải làm [Dm]sao ơi chị em
Giật quần giặt [Am]áo trời mưa sao cho sạch (dùng thử Surf chưa)
 
Ta nói nó thiệt [Am]thơm, thiệt sạch mà thiệt thơm
Thiệt sạch mà thiệt [Am]thơm là giặt bằng Surf Surf Surf
Thiệt [Dm]thơm, thiệt sạch mà thiệt thơm
Thiệt sạch mà thiệt [Am]thơm là giặt bằng Surf Surf Surf
Thiệt [Am]thơm thiệt sạch chẳng lo mưa nắng là chi, mưa nắng là chi
 
Rồi khi trời [Am]nắng trời ơi nắng cháy đầu
Mùi thơm quần [Am]áo bay luôn còn chi đâu
Chỉ còn lại [Dm]mùi cháy nắng dù em đêm ngày cố gắng
Nhưng mà quần [Am]áo không thơm làm em buồn rầu
 
Dù là bùn [Am]đất hay là vết úa màu
Dùng bột giặt [Am]chi vừa sạch vừa thơm lâu
Phải làm [Dm]sao ơi chị em
Giật quần giặt [Am]áo chồng con sao cho sạch (dùng thử Surf chưa)
 
Ta nói nó thiệt [Am]thơm, thiệt sạch mà thiệt thơm
Thiệt sạch mà thiệt [Am]thơm là giặt bằng Surf Surf Surf
Thiệt [Dm]thơm, thiệt sạch mà thiệt thơm
Thiệt sạch mà thiệt [Am]thơm là giặt bằng Surf Surf Surf
Thiệt [Am]thơm thiệt sạch chẳng lo mưa nắng là chi, mưa nắng là chi
 
Giặt bằng gì [Am]đây, vừa sạch mà vừa thơm
Vừa sạch mà vừa [Am]thơm là giặt bằng Surf Surf Surf
Vừa [Dm]thơm, vừa sạch mà vừa thơm
Vừa sạch mà vừa [Am]thơm là giặt bằng Surf Surf Surf
Chẳng [Am]lo mưa nắng là chi, mưa nắng là chi

Chords List

Chord: Sáng Nắng, Chiều Mưa, Rồi Làm Sao? - Huỳnh Hiền Năng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like