Chord/Tab song: Dòng Đời (Oceans) - Joel Houston,Matt Crocker,Salomon Lighthelm

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Dòng Đời (Oceans) - Joel Houston,Matt Crocker,Salomon Lighthelm - (verse1: [Am]Ngài kêu gọi con vượt trên [G]bão [C]tố cuồng, c...)

2 months ago126Wallpapers HD
Available on
--
verse1:
[Am]Ngài kêu gọi con vượt trên [G]bão [C]tố cuồng,
chẳng biết lối [G]đi, nhiều phen thất [F]vọng.
[Am]Tại đây đời con được [G]thấy cứu Chúa [F]mình,
nơi sâu [G]thẳm nhất, con vững tin [F]Ngài.
[F]Nguyện sẽ kêu [C]xin danh Cha được [G]nên,
[F]nguyện ngước mắt trông [C]dẫu
sóng trùng [G]khơi, bão tố [F]trong đời.
Hồn chúng con luôn [C]nương trong [G]Ngài thôi.
Duy chính [F]Ngài, thuộc [G]thân [Am]con
 
verse2:
[Am]Kìa ân huệ Chúa ngày [G]đêm vẫn phủ [C]đầy.
Quyền bính tay [G]Cha, hằng đưa dắt [F]con.
[Am]Tại nơi sợ hãi buồn [G]lo vây quanh [C]mình,
Cha không thất hứa [G], và Ngài chẳng xa [F]con.
Nguyện [F]sẽ kêu xin [C]danh Cha được [G]nên,
nguyện [F]mắt ngước trông [C]dẫu sóng trùng [G]khơi, bão tố trong [F]đời.
Hồn chúng con luôn [C]nương trong Ngài [G]thôi.
Duy chính Ngài [F], thuộc [G]thân [Am]con.
 
Chorus:
Xin [Am]Đức Thánh Linh đưa dắt [F]chúng
con vững tin nơi Ngài, nguyện Chúa nắm [C]tay bước
qua hiểm nguy, tại nơi [G]nào con được Chúa sai.
Con [Am]vững bước hành trình vơi [F]Chúa
thêm ơn luôn đi cùng và bởi đức [C]tin
Chúa thêm sức thiêng, giờ này [G]trong sự vinh
diệu của [F]Cha.(x6)

Chords List
Available on

Chord: Dòng Đời (Oceans) - Joel Houston,Matt Crocker,Salomon Lighthelm - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like