Chord/Tab song: Dọn Sạch Giận Hờn Đón Tết Vui - DTAP

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Dọn Sạch Giận Hờn Đón Tết Vui - DTAP - (Ngó [Em]nhà bên kia Tết người ta dui thiệt dui Ở [Am]đây tới...)

7 months ago81 Fox DTAP
--
Ngó [Em]nhà bên kia Tết người ta dui thiệt dui
Ở [Am]đây tới lui cái gì cũng phải tới tui
Thấy [Em]chồng người ta giúp vợ liền tay mà ham
Còn [Am]ông chồng tui nhậu xong ổng đi ngủ rồi
 
[Em]Chén dĩa chén dĩa chất chồng quần áo quần áo chất chồng
[Am]Việc nhà hoài không xong tui có chồng hờ hững cũng như không
[Em]Cứ để tui kêu la trời ơi giận, tui thiệt giận vậy ta
Ổng đi [Am]đâu miết đi quài từ hôm qua còn mấy ngày nữa tết mình tui nhảy lambada
 
[Em]Nghe xuân sang xốn xang trong lòng em xôn xao với bao việc nhà
[Am]Anh ơi anh cớ sao hững hờ để việc nhà mình em lo
[Em]Anh ơi mau giúp em việc nhà khi chung tay sẽ nhanh thôi mà
[Am]Năm nay ta sẽ không giận hờn nếu mình cùng làm
 
Chồng giặt [Em]giũ em phơi đồ giũ giũ em phơi đồ
Giặt sạch [Am]hết luôn muộn phiền giặt sạch giận hờn giặt sạch
Chồng rửa [Em]chén em lau nhà chén chén em lau nhà
Dọn sạch [Am]hết luôn muộn phiền dọn sạch giận hờn đón Tết [Em]vui
 
Ở [Em]nhà nhìn chồng xa xăm chén thì còn đầy trên mâm
Thấy [Am]chồng chẳng thèm hỏi thăm sáng dậy là lặn mất tăm
Áo [Em]quần này giặt chưa phơi cả ngày một mình chơi vơi
Chẳng [Am]tuần nào được thảnh thơi mà anh chỉ thích chơi bời
 
[Em]Chén dĩa chén dĩa chất chồng quần áo quần áo chất chồng
[Am]Việc nhà hoài không xong tui có chồng hờ hững cũng như không
[Em]Cứ để tui kêu la trời ơi giận, tui thiệt giận vậy ta
Ổng đi [Am]đâu miết đi quài từ hôm qua còn mấy ngày nữa tết mình tui nhảy lambada
 
[Em]Nghe xuân sang xốn xang trong lòng em xôn xao với bao việc nhà
[Am]Anh ơi anh cớ sao hững hờ để việc nhà mình em lo
[Em]Anh ơi mau giúp em việc nhà khi chung tay sẽ nhanh thôi mà
[Am]Năm nay ta sẽ không giận hờn nếu mình cùng làm
 
Chồng giặt [Em]giũ em phơi đồ giũ giũ em phơi đồ
Giặt sạch [Am]hết luôn muộn phiền giặt sạch giận hờn giặt sạch
Chồng rửa [Em]chén em lau nhà chén chén em lau nhà
Dọn sạch [Am]hết luôn muộn phiền dọn sạch giận hờn đón Tết [Em]vui
 
Chồng giặt [Em]giũ em phơi đồ giũ giũ em phơi đồ
Giặt sạch [Am]hết luôn muộn phiền giặt sạch giận hờn giặt sạch
Chồng rửa [Em]chén em lau nhà chén chén em lau nhà
Dọn sạch [Am]hết luôn muộn phiền dọn sạch giận hờn đón Tết [Em]vui
Dọn sạch giận hờn đón tết vui

Chords List

Chord: Dọn Sạch Giận Hờn Đón Tết Vui - DTAP - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like