Chord/Tab song: Bạn ơi hãy nghe Bến Hải tâm tình - Vĩnh Cát

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bạn ơi hãy nghe Bến Hải tâm tình - Vĩnh Cát - ([E]Dòng Bến [B]Hải nước [E]xanh xanh mằn [G#m7]mặn. [C#m]Có ...)

4 months ago34 Valse Vĩnh Cát
--
[E]Dòng Bến [B]Hải nước [E]xanh xanh mằn [G#m7]mặn.
[C#m]Có từng [E]đàn cá [F#m]bạc nhảy tung [B7]tăng.
[E]Lòng sông [B]hẹp sóng [E]êm êm phẳng [G#m7]lặng,
[C#m]có sẵn [A]đò mà chẳng [B7]được sang [E]ngang.
 
A! [B]Về nghe Bến [F#sus4]Hải sóng [F#]vỗ tâm [B7]tình.
[E]Sống với người xưa nối liền đôi [B]bên.
[C#m7]Sông thắm tình [E]yêu giúp người đưa [C#m]duyên.
[E]Đôi bến [G#m]bờ ngày [E]nay sao cách [E7]rời hơn ngàn [A]đại dương. [F#m]Người [B]ơi!
 
[E]Lòng Bến [B]Hải vẫn [E]xuôi xuôi một [G#m7]dòng.
[C#m]Thắm tình [E]người thắm [F#m]cả tình non [B7]sông.
[E]Dù có [B]phải nát [E]tan đau quằn [G#m7]quại.
Bến [C#m]sông, xóm [A]chài không thể [B7]nào chia [E]hai.
 
A! [B]Về nghe Bến [F#sus4]Hải sóng [F#]vỗ tâm [B7]tình.
[E]Quân Mỹ Diệm gieo rắc ngàn [B]đau thương.
[C#m7]Bao oán hờn [E]đang chất đầy quê [C#m]hương.
[E]Sông với [G#m]người niềm [E]tin như sức [E7]mạnh
hơn ngàn [A]đại dương, cuồn [F#m]cuộn xô [B7]tới! [B] [E](kết)

Chords List

Chord: Bạn ơi hãy nghe Bến Hải tâm tình - Vĩnh Cát - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like