Chord/Tab song: Bản hùng ca hay lời ai oán

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bản hùng ca hay lời ai oán - (Ngủ ngoan [G]nào tình yêu, ánh [C]đèn đã tắt [C]Kể cho nghe ...)

--
Ngủ ngoan [G]nào tình yêu, ánh [C]đèn đã tắt
[C]Kể cho nghe [A]chuyện xưa đã [D]quên
 
Chorus:
Không có [G]chân mà đi vạn phương [Bm]xa cách
Không có [C]tay mà đâm xé [A]muôn người [D]kia
Trong bóng [G]đêm quẩn quanh chờ [Bm]thời ánh sáng
Cay đắng [C]hay ngọt say mình[A] ta nằm [G]đây
 
 
Hát lên [G]bài hùng ca hay [C]lời ai oán
[C]Nhược quân vương [A]uy hạ [D]nhân
 
Chorus:
Không có [G]chân mà đi vạn phương [Bm]xa cách
Không có [C]tay mà đâm xé [A]muôn người [D]kia
Trong bóng [G]đêm quẩn quanh chờ [Bm]thời ánh sáng
Cay đắng [C]hay ngọt say mình[A] ta nằm [G]đây
 
Không có [G]chân mà đi vạn phương [Bm]xa cách
Không có [C]tay mà đâm xé [A]muôn người [D]kia
Trong bóng [G]đêm quẩn quanh chờ [Bm]thời ánh sáng
Cay đắng [C]hay ngọt say mình[A] ta nằm [G]đây

Chords List

Chord: Bản hùng ca hay lời ai oán - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like