Sheet of song: Ta như làn gió - Mai Anh Tuấn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ta như làn gió - Mai Anh Tuấn - ([Am] Ta như làn gió, cuốn [G] áo em bay, vuốt tóc em [C] say...)

3 years ago580 Mai Anh Tuấn Sheet

Sheet - PDF: Ta như làn gió
Maybe you like