Sheet of song: Ta như làn gió - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ta như làn gió - PDF - ([Am] Ta như làn gió, cuốn [G] áo em bay, vuốt tóc em [C] say...)

4 years ago1008 Mai Anh Tuấn Sheet
Maybe you like