Sheet of song: Giọt sầu trinh nữ - Thu Hoài,Đan Linh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Giọt sầu trinh nữ - Thu Hoài,Đan Linh - (1. Khi yêu mới [E7] biết tình yêu [Am] là buồn [F] Khi thươn...)

3 years ago476 Boléro Sheet

Sheet - Images: Giọt sầu trinh nữ
Maybe you like