1. Khi yêu mới [E7] biết tình yêu [Am] là buồn [F] Khi thương mới thấy sầu thương [Am] là nguồn Người [C] chỉ là mộng đời [F] tôi Người [Dm] chỉ là lệ mà [G] thôi Cho sầu trinh nữ [E7] khôn nguôi 2. Men yêu thấm ướt tình duyên [Am] nghẹn ngào [F] Ngây thơ rũ cánh hồn vương [Am] lệ sầu Người [C] đã dệt mộng vào [F] ta Ðời [Dm] chỉ vì nghèo mà [G] x...