Sheet of song: Sài Gòn tình tôi - Nguyễn Tâm Hàn - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Sài Gòn tình tôi - Nguyễn Tâm Hàn - PDF - (1. Hoàng [G] hôn dần [D] buông [G] tôi nhớ [D] trời Sài [Em]...)

3 years ago478 Nguyễn Tâm Hàn Sheet
Maybe you like