Bài hát của Rainbow

Cảm âm, hợp âm, tabs những bài hát của nghệ sĩ Rainbow

Rainbow

Rainbow
a few seconds ago0 Views 169942 songs8 albums

Nhóm nhạc rock Rainbow, cũng thường được biết dưới các tên khác như là Ritchie Blackmore's Rainbow ohay Blackmore's Rainbow, là nhóm nhạc rock của Anh được dẫn đắt bởi tay guitar Ritchie Blackmore từ năm 1975 đến 1984 thì giải thể sau đó tái hợp vào năm 1993 đến năm1997 thì ngưng hoạt động hẵn cho đến nay. Rainbow là nhóm nhạc có nhiều thay đổi về nhân sự nhất, từ khi thành lập cho đến khi ngừng biểu diễn nhóm đã có tổng cộng 12 lần thay đổi thành viên trừ 2 thành viên chủ chốt là Ritchie Blackmore (Guitar) và Ronnie Jamse Die (hát chính). Nhóm Rainbow được xếp thứ 90 trong 100 band nhạc rock có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới do VH1 bình chọn

Nguồn Wikipedia