CHỦ NHẬT BUỒN (Vietnamese version) Chủ nhật [Em] buồn đi lê thê cầm một vòng hoa đê mê Bước chân [C] về với gian nhà với trái tim còn nặng [Em] nề Xót xa [Am] gì? oán thương gì? đã biết nuôi hương chia [B7] ly Trót say [Em] mê đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng [B7] thề Ngồi một [Em] mình nghe hơi mưa mặc lệ tràn câu thiên thu Gió hiên [C] ngoài...