Tít [Am] xa ở mãi chân trời [F] xanh Những cánh chim bồ câu [G] đang bay [Am] về Lắng nghe, hãy lắng nghe bạn [F] ơi Nhịp đập con [Dm] tim thành [E7] phố Nhớ mãi nhớ [Am] mãi Sài Gòn dấu [G] yêu Sài Gòn ta [Em] đó ánh dương sáng [Am] ngời Sài Gòn phương [F] xa Sài Gòn vươn [G] đến tương lai rạng [Am] ngời Nhớ mãi nhớ [Am] mãi Sài Gòn dấu [G]...