Hợp âm - tab: Rock Sài Gòn - Lâm Quốc Cường - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Rock Sài Gòn - Lâm Quốc Cường - (Tít [Am] xa ở mãi chân trời [F] xanh Những cánh chim bồ câu ...)

7 years ago918 Rock Lâm Quốc Cường
--
Tít [Am] xa ở mãi chân trời [F] xanh
Những cánh chim bồ câu [G] đang bay [Am] về
Lắng nghe, hãy lắng nghe bạn [F] ơi
Nhịp đập con [Dm] tim thành [E7] phố

Nhớ mãi nhớ [Am] mãi Sài Gòn dấu [G] yêu
Sài Gòn ta [Em] đó ánh dương sáng [Am] ngời
Sài Gòn phương [F] xa
Sài Gòn vươn [G] đến tương lai rạng [Am] ngời

Nhớ mãi nhớ [Am] mãi Sài Gòn dấu [G] yêu
Mùa hoa phượng [Em] nở thắm tươi khắp [Am] trời
Nào bạn thân [F] ơi
Cùng nhau ta [G] hát vang lên rock Sài [Am] Gòn

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Rock Sài Gòn - Lâm Quốc Cường - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích