Chord/Tab song: Rock Sài Gòn - Lâm Quốc Cường

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Rock Sài Gòn - Lâm Quốc Cường - (Tít [Am] xa ở mãi chân trời [F] xanh Những cánh chim bồ câu ...)

6 years ago534 Rock Lâm Quốc Cường
--
Tít [Am] xa ở mãi chân trời [F] xanh
Những cánh chim bồ câu [G] đang bay [Am] về
Lắng nghe, hãy lắng nghe bạn [F] ơi
Nhịp đập con [Dm] tim thành [E7] phố

Nhớ mãi nhớ [Am] mãi Sài Gòn dấu [G] yêu
Sài Gòn ta [Em] đó ánh dương sáng [Am] ngời
Sài Gòn phương [F] xa
Sài Gòn vươn [G] đến tương lai rạng [Am] ngời

Nhớ mãi nhớ [Am] mãi Sài Gòn dấu [G] yêu
Mùa hoa phượng [Em] nở thắm tươi khắp [Am] trời
Nào bạn thân [F] ơi
Cùng nhau ta [G] hát vang lên rock Sài [Am] Gòn

Chords List

Chord: Rock Sài Gòn - Lâm Quốc Cường - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like