Hợp âm - tab: Vacation - Beach Fossils - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Vacation - Beach Fossils - ( Beach Fossils - Vacation From their debut album "Beach Fo...)

--
Beach Fossils - Vacation
From their debut album "Beach Fossils" (Captured Tracks 2010).

Tabbed by Isaac Murguia, October 2013.
Originally uploaded to Ultimate-Guitar.com
YouTube: Goadiroth

MAIN RIFF:


e|--------------------------|--------------------------|
B|--------------------------|--------------------------|
G|-------0------------------|---2---3---2--------------|
D|---2-------2----0---3---0-|-3---3---3------2---3---2-|
A|-3---3---3----1---1---1---|--------------3---3---3---|
E|--------------------------|--------------------------| [x2]


GUITAR LEAD A:


e|--------------------|------------------|
B|--------------------|------------------|
G|--------------------|-2-222--0---------|
D|-5-555-3-2--223-333-|------3---3-2--22-|
A|--------------------|------------------|
E|--------------------|------------------| [x2]


GUITAR LEAD B:


e|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
B|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
G|-5-555-7-3-333-333-|-2-223--0--------|-5-555-7-3-333-33-|-10--10-10-10-10-9-999-99-|
D|-------------------|------3---3-2-22-|------------------|--------------------------|
A|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
E|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|


Repeat MAIN RIFF (x6)

Repeat GUITAR LEAD A
Repeat GUITAR LEAD B
Repeat GUITAR LEAD A

Repeat MAIN RIFF (x12)

Repeat LEAD A
Repeat HALF OF LEAD B
Repeat LEAD A
Repeat HALF OF LEAD B
Repeat LEAD A (x1)

END NOTE:


e|--------------|
B|--------------|
G|--------------|
D|----5---------|
A|--------------|
E|--------------|


End. Please rate!

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Vacation - Beach Fossils - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích