Sheet bản nhạc bài hát: Người từ cõi mộng - Như Ngọc Hoa,OMG

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Người từ cõi mộng - Như Ngọc Hoa,OMG - (Nhớ [C] mắt thôi mơ để khỏi [Bm] sầu Mà [G] sao người [F] ấy...)

2 years ago166 Sheet

Sheet - Images: Người từ cõi mộng
Có thể bạn thích