Sheet bản nhạc bài hát: Mùa thu xa em - Ngô Thụy Miên

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mùa thu xa em - Ngô Thụy Miên - (1. Ngày [D] đó có một lần đôi môi [Em] em khẽ hỏi [D] anh Tì...)


Sheet - PDF: Mùa thu xa em
Có thể bạn thích