Sheet bản nhạc bài hát: Mùa thu xa em - Ngô Thụy Miên - PDF

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mùa thu xa em - Ngô Thụy Miên - PDF - (1. Ngày [D] đó có một lần đôi môi [Em] em khẽ hỏi [D] anh Tì...)

Có thể bạn thích