Sheet bản nhạc bài hát: Mờ phai - Võ Tá Hân,Cao Nguyên

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mờ phai - Võ Tá Hân,Cao Nguyên - (1. Thở [C] dài sợi [F] khói dài [C] hơn Giăng lên chiều [F] ...)

3 years ago556 Sheet

Sheet - Images: Mờ phai
Có thể bạn thích