Sheet of song: Mờ phai - Võ Tá Hân,Cao Nguyên

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mờ phai - Võ Tá Hân,Cao Nguyên - (1. Thở [C] dài sợi [F] khói dài [C] hơn Giăng lên chiều [F] ...)

3 years ago518 Sheet

Sheet - Images: Mờ phai
Maybe you like