Sheet bản nhạc bài hát: Mờ như khói bay - Nguyễn Hoàng Đô

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mờ như khói bay - Nguyễn Hoàng Đô - (1. Ngày [Dm] em vuốt [Bb] tóc Theo tình [C] quân bỏ cây [A7]...)


Sheet - PDF: Mờ như khói bay
Có thể bạn thích