Sheet bản nhạc bài hát: Mờ như khói bay - Nguyễn Hoàng Đô - PDF

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mờ như khói bay - Nguyễn Hoàng Đô - PDF - (1. Ngày [Dm] em vuốt [Bb] tóc Theo tình [C] quân bỏ cây [A7]...)

Có thể bạn thích