Chord/Tab song: Mùa Xuân Quan Họ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mùa Xuân Quan Họ - (Mùa [F#m]xuân ai đi tìm [Bm]ai, nón quai [G]thao em [A]qua s...)

a year ago626 Bossa Nova Thế Hùng
--
Mùa [F#m]xuân ai đi tìm [Bm]ai, nón quai [G]thao em [A]qua sông [D]dài
Câu hát [G]cũ đi tìm thương nhớ [F#m]cũ,
Cây [E]đa bến nước con [A]đò, cây [F#m]đa bến nước con [Bm]đò
Quan họ liền [A]anh, Quan họ liền [D]chị
Nón Ba Tầm trao [A]duyên, Nón Ba Tầm trao [Bm]duyên
Câu hát trao [E]duyên còn nguyên không [F#m]cũ
Đến hẹn lại [E]lên em [C#]đợi, đến hẹn lại [A]lên em [Bm]chờ
Phải lòng nhau [A]rồi dùng dằng không [F#m]dứt
Phải lòng nhau [A]rồi dùng dằng không [Bm]đi

Chords List

Chord: Mùa Xuân Quan Họ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like