Chord/Tab song: Bóng Tròn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bóng Tròn - ([C]Bóng tròn to tròn tròn tròn tròn to [C]Bóng xì hơi [Am]xì...)

a year ago1159 Vũ Thanh
--
[C]Bóng tròn to tròn tròn tròn tròn to
[C]Bóng xì hơi [Am]xì xì xì xì hơi
[C]Này bạn ơi lại đây chơi [Dm]xem bóng ai to tròn nào
[G]Xem bóng ai to tròn [C]nào

Chords List

Chord: Bóng Tròn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like