Songs of artist: Vũ Thanh

Songs Chords Lyrics of artist: Vũ Thanh

Vũ Thanh

Vũ Thanh
a few seconds ago0 Views 0 songs

Vũ Thanh tên thật là Võ Thanh Quang, sinh năm 1956 tại Tân Hội - Phước Hưng - Tuy Phước - Bình Định. Hiện đang định cư tại Florida (Hoa Kỳ). Ông là bố của ca sĩ Quốc Khanh.